Kezdőlap

Máriafalvi Zoltánné, Havas Mária (Budajenő, 1910. júl. 18.Budajenő, 1976. szept. 3.): gyógypedagógus. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főisk.-n szerzett diplomát (1937). Díjtalan nevelőtanár a szegedi Siketnémák Tanintézetében, majd tíz éven át változó beosztásokban dolgozott az ország gyógypedagógiai intézményeiben. 1947-ben került az értelmileg középsúlyos fokban sérültek (imbecillisek) nevelőintézetébe nevelési, oktatási és módszertani kísérletezései színhelyére. Szakfelügyelői megbízást kapott, majd mint a Közoktatásügyi Min. központi szakfelügyelője dolgozott (1952), egyidejűleg a gyógypedagógiai ügyosztály előadója és rövid ideig megbízott osztályvezetője. 1953-tól adjunktus a Gyógypedagógiai Tanárképző Főisk.-n, metodikusi feladatokat látott el és elméleti előadásokat tartott. Megbízott gyakorlóisk.-i ig. (1957). Emellett részt vett több tankönyv készítésében és Brandenburgban (NDK) egy Bárczi Gusztáv által irányított gyógypedagógiai kísérletben is. Nyugalomba vonulása előtt (1965) néhány évig a bp.-i Iskolaszanatórium Gyógyisk.-jában tanított.