Kezdőlap

Marinovich Imre (Bp., 1864. máj. 9.Bp., 1945. dec. 31.): turisztikai és tűzrendészeti szakember. Jog- és államtudományi doktorátust szerzett. 1903-tól 1943-ig a Magy. Orsz. Tűzoltó Szövetség elnöke. Nevéhez fűződik az első m. tűzrendészeti törvény megalkotása. A Magyar Turista Egyesület Budapesti Osztályának első titkára. Téry Ödön és Thirring Gusztáv mellett egyike volt a főváros környéki turistamozgalom megszervezőinek; ő vezette az első hivatalos túrát a turisták által akkortájt felfedezett Dobogókőre 1890. jún. 15-én. A Turisták Lapja első tíz évfolyamának állandó munkatársa. – Irod. Déry József M. I. (Turisták L. 1927.)