Kezdőlap

Marjalaki Kiss Lajos (Kisújszállás, 1887. dec. 18.Miskolc, 1972. máj. 1.): tanár, történész, geográfus. Debrecenben tanítói oklevelet (1906), majd Bp.-en földrajz–történelem szakon polgári isk.-i tanári képesítést szerzett (1913). Előbb Erdélyben tanított, majd Miskolcon polgári isk.-i tanár (1919–1950). Főleg helytörténeti és néprajzi kutatásokat folytatott. Alapító tagja volt a Magy. Földrajzi Társ. miskolci osztályának (1957). Bugát Pál- és Herman Ottó-emlékéremmel tüntették ki. – M. Földrajz a polgári fiú- és leányiskolák számára (I–II–III., Bp., 1927); Anonymus és a magyarság eredete (Miskolc, 1929); Az Avas (Miskolc, 1938). – Irod. Frisnyák Sándor: M. K. L. földrajzi munkássága (Miskolc, 1959); Frisnyák Sándor: M. K. L. (Földr. Közl., 1972. 4. sz.).