Kezdőlap

Markó Árpád (Rozsnyó, 1885. okt. 12.Bp., 1966. szept. 17.): hadtörténész, az MTA l. tagja (1934 – 1949). a történettudományok doktora (1965). 1906-ban végezte el a bécsújhelyi katonai ak.-t, majd csapattiszti szolgálatot teljesített. 1921-ben a Hadilevéltárba helyezték, ahonnan 1940 ben a régi levéltári osztály vezetőjeként (1938-tól ezredesi rangban) vonult nyugalomba. 1927-től adta közre a 17 – 19. sz. hadtörténeti kérdéseivel foglalkozó dolgozatait. Zrinyi Miklós (1620 – 1664) életével és tevékenységével, valamint a Rákóczí- szabadságharc számos kérdésével foglalkozó publikációi maradandó értékűek. Összeállította az MTA katonatagjainak életrajzát és tudományos munkásságát (MTA-kézirattár). – F. m. II. Rákóczi Ferenc a hadvezér (Bp., 1934); II. Rákóczi Ferenc, 1676 – 1735 (BP., 1935): A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában (Bp., 1935); Gróf Zrinyi Miklós prózai munkái (Bp., 1939); Gróf Zrinyi Miklós (Bp., 1942); Futaki gróf Hadik András tábornagy (Bp., 1944); Zrinyi Miklós levelei (Bp., 1951); Egy elélejtett magyar írókatona. Jakkó László huszárkapitány, 1781 – 1833 (Bp., 1960); Kossuth Lajos hadtudományi munkálatai törökországi emigrációja alatt 1850 – 1851-ben (kéziratos doktori disszertáció). – Irod. Szász Zoltán – Vida István: Beszámoló M. Á, doktori disszertációjának vitájáról (Századok. 1967. 3 – 4. sz.); M. Á. a történettudományok doktora (Hadtört. Közl. 1966. 4. sz.); R. Várkonyi Ágnes: M. Á. (Századok, 1968. 1 – 2. sz.)