Kezdőlap

Markó Imre (Ukk, 1918. szept. 25.Bp., 1978. ápr. 5.) rendőrezredes, a Magy. Partizán Szövetség titkára. Kitanulta az ácsmesterséget, 1938-tól kisiparosoknál dolgozott. 1939-ben Bp.-en árukihordó volt. 1940-től katona, 1942-ben a szovjet fronton hadifogságba esett. Krasznojarszkban antifasiszta isk.-t végzett és szemináriumot vezetett. 1944-ben a kijevi partizánisk.-ba került és belépett a KMP-ba. Kárpát-Ukrajnában csatlakozott Uszta Gyula m. partizáncsapatához. 1945. jan.-ban Ungvárott leszerelt, és Debrecenben a politikai rendőrség tagja lett. Néhány hónap múlva Bp.-re került, s a belügymin.-ban teljesített szolgálatot, ahonnan 1973-ban ezredesként ment nyugdíjba. A Partizán Szövetség titkára, a Béke Világtanács tagja volt.