Kezdőlap

Markos Dániel (Sepsiszentiván, 1637Kolozsvár 1689. máj. 12.): író, tanár, unit. püspök. Tanult a kolozsvári unit. kollégiumban, a leideni, oxfordi, oderafrankfurti egy.-en. 1668-tól a kolozsvári unit. kollégium rektora, 1684-től haláláig unit. püspök. – M. De religione christiana (rektori székfoglaló beszéd kéziratban). – Irod. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (Kolozsvár, 1933).