Kezdőlap

Markos György (Bp., 1902. dec. 3.Bp., 1976. júl. 5.): geográfus, a földrajztudományok doktora (1966). Franciao.-ban élt emigrációban, majd hazatérve egyik szerzője volt a Népszava antifasiszta népfront megalakítására jelt adó karácsonyi számának (1941). 1944-ben a nyilasok Sopronkőhidára hurcolták. 1948-ban az újjászervezett Magy. Közgazdaságtudományi Egy. gazdaságföldrajzi tanszékének élére került. Egy.-i jegyzeteivel kialakította Mo. és a világ gazdaságföldrajzának marxista értelmezésű tananyagát (1950–65). Tudományos munkásságában a gazdaságföldrajzi kutatásokat és a területi tervezést összekapcsolta. Ennek első tudományos összegezése A területi tervezésgazdasági megfogalmazása c. munkája. Jelentős tevékenysége: a korszerű közgazdasági és matematikai statisztikai elemzések módszere. – F. m. A magyar ipar száz éve (Bp., 1942); Magyarország gazdasági földrajza (Bp., 1962); Ajka, a bauxitváros (gazdasági és településföldrajzi tanulmány, Bp., 1967); Vándorló fegyház (Bp., 1971). – Irod. Sükösd Mihály: Interjú (Valóság, 1975. 4. sz.); Enyedi György: M. Gy. halálára (Földr. Közl., 1976. 1-2. sz.); Benedek István Gábor: Búcsú M. Gy.-től (Magy. Hírlap, 1976. júl. 16); Máriássy Judit: M. Gy. modorában (Élet és Irod., 1976. 28. sz.). – Szi. Aranyossi Magda: Rendszertelen önéletrajz (r., Bp., 1978).