Kezdőlap

Markovich Pál (Munkács, 1902. júl. 22.Miskolc, 1969. aug. 23.): bányamérnök, oktatásszervező. Oklevelét Sopronban szerezte a Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-n, ahol tanársegédként 1940-ig dolgozott a bányagéptani és a föld- és telepismerettani tanszéken. Rövid földmérnöki működés után, 1942-től Pécsett, majd Nagybányán, végül Tatabányán tanított bányaméréstant. Tatabányán technikumi ig. (1949–51). 1951-ben megbízták a miskolci Bányamérő Technikum megszervezésével, itt működött 1969-ig. A gyakorlati isk. – szervezői és – vezetői munkája mellett föld- és bányaméréstani tankönyveket írt és szerk. – F. m. Föld- és bányaméréstan (Bp., 1950). – Irod. M. P. (Bány. és Koh. L., 1969); Magyar Pál: M. P. (Soproni Szle, 1969. 23. sz.); M. P. (Botanikai Közl., 1969. 56. sz.).