Kezdőlap

Markovics Jakab (Erzsébetváros, 1820. okt. 30.Erzsébetváros, 1891. nov. 28.): kanonok, az örménység kutatója (armenológus). Gyulafehérváron végzett teológiát. 1844. szept.-ben szentelték pappá, de már 1843-tól a marosvásárhelyi gimn.-ban tanár. A szabadságharc után tanári állásától megfosztották. 1853-tól 1887-ig az erzsébetvárosi örmény algimn. ig.-ja, haláláig ugyanott latin szertartású plébános, főesperes, kanonok. Örményország története (Armenia, I – VI. évfolyam) az első ilyen tárgyú magyar munka. – Irod. Márton Dávid: M. J. (Armenia, 1892. 3. sz.)