Kezdőlap

Markovics Mátyás (Pest, 1751. szept. 4.Pest, 1832. júl. 23.): jogász, egyetemi tanár. Bécsben hallgatott jogot, Martini, Riegger Sonnenfels bécsi tanárok tanítványa. Niczky Kristóf hétszemélynök, utóbb országbíró mellett gyakornok. 1776-tól 1780-ig jogtanár Győrött, 1780-tól 1806-ig a pesti egy.-en az egyházjog tanára. Egyházjogi munkásságának alapelve a természet- jogias felfogás. Ebből következő állásfoglalásai miatt (tagadta pl. a pápa csalatkozhatatlanságát stb.) egyházi részről súlyos támadások érték. 1780-tól 1830-ig az Egyetemi Nyomda ig.-ja, tanári székétől történt megválása után (1806) táblabíró és a Cziráky Antal-féle tanulmányi bizottság (1827. évi VIII. tc.) tagja. Számos nagyobb tanulmánya csak kéziratban maradt fenn. – F. m. Dissertatio inauguralis de fontibus juris hungarici (Tyrnaviae, 1776); Principia juris ecclesiastici Hungariae (Budae, 1786). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp. 1878).