Kezdőlap

Markovits Iván (Körmöcbánya, 1838. jún. 2.Bp., 1893. ápr. 5.): gyorsíró. A bécsi egy. joghallgatójaként tanulmányait félbehagyta és 1861-ben a bécsi birodalmi tanács gyorsírója lett. Már akkor foglalkoztatta az a gondolat, hogy a Gabelsberger-rendszert átülteti m. nyelvre. Átdolgozása 1863-ban jelent meg. Az 1866-i ogy. megnyitása után ogy.-i revizor-gyorsíró, 1867-től az ogy.-i gyorsiroda főnöke, 1872 – 75-ben a bp.-i egy.-en a gyorsírást tanította. Részt vett Gidófalvy Géza mellett a Bécsi Magyar Gyorsíró Egylet megalapításában. Szerk. a Gyorsírászatot 1864-től Bécsben, a Gyorsírászati Lapokat Bp.-en 1869 – 85 között és ennek melléklapját, a Gyakorló Gyorsírót 1874 – 76-ban és 1881 – 93-ban, a Reform c. gyorsírászati lapot 1880-tól 1884-ig. Sokat fáradozott szaktanfolyamok, versenyek, szaklapok létesítésén, mindezekhez jelentős anyagi támogatást is nyújtott. 25 éven át volt a bp.-i gyorsíróegylet elnöke; a hazai gyorsírászat megszervezője. – M. Magyar gyorsírástan (Buda, 1864). – Irod. Vikár Béla: M. I. életrajza (Bp., 1893); Gopcsa László: Emlékezés M. I.-ra (Bp., 1905).