Kezdőlap

Márkus Dezső (Paks, 1862, okt. 13.Bp., 1912. dec. 3. ): jogi író. 1894-től mint beosztott bíró az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán dolgozott, 1911- től kúriai bírói rangba. Szerk. a Jogi Szemle c. folyóiratot (1889 – 93), valamint a Magyar Törvénytár – Corpus juris hungarici millenniumi emlékkiadását (1896 – ), amelyhez magyarázatokat, utalásokat is készített. Több forrástanulmányt is írt. Számos döntvénytárat is szerk., a gyakorlatban igen használatosak voltak különféle kommentárjai (polgári törvénykezési rendtartás, ügyvédségi szervezet, polgári eljárás, házassági jog, ügyvédi díjszabás stb.). Szerk. a Magyar Jogi Lexikont (I – VI., Bp., 1898 – 1906), valamint a m. magánjogról szóló gyűjteményes munkát (Magyar magánjog, I – IV., Bp., 1901 – 04) Fodor Árminnal együtt. – F. m. A Pragmatica Sanctio lényege (Bp., 1888); A Corpus juris hungarici és a magánjogi kodifikácíó (Bp., 1889); A régi magyar eljárás galliai eredete (Bp., 1899); Magyar közjog (Grill-féle törvénytár,Bp., 1906); A választójog (Bp., 1912).