Kezdőlap

Márkus Jenő (Erdőcsokonya, 1907. szept. 18.Bp., 1955. júl. 4.): ref. pap, író. A teológiát Pápán végezte. 1928-tól Bolháson, 1929-től Rinyahosszúfalun segédlelkész, 1931-től 1936-ig Tatán lelkipásztor. – F. m. Schleiermacher váltságtana (Pápa, 1934): Liberális szellem a református egyházban (Pápa, 1939). – Irod. M. J. (Lelkészegyesület, 1939.)