Kezdőlap

Marnavics Tomkó János, Ivan Tomko Mrnavić (Trau? Sebenico? , 1580 körülRóma, 1639 eleje): boszniai püspök, történetíró. Pázmány Péter ajánlására nyerte el 1631-ben a püspöki méltóságot. Művei a valódi és hamis adatok keverékei. Valószínűleg ő hamisította 1635 körül azt a bullát, amelyet először Inchofer Menyhért adott ki mint II. Szilveszter pápának I. István m. kir.-hoz intézett oklevelét (Annales Eccles. Regni Hung. I. 1964). Az oklevél körül hosszú ideig heves tudományos vita folyt. – M. Regiae sanctitatis Illyricanae foecunditas (Roma, 1630). – Irod. Schönvitzky Bertalan: II. Sylvester bullája (Temesvár, 1884); Karácsonyi János: Szt. István király oklevelei… (Bp., 1891); Karácsonyi János: Ki koholta a Sylvester-bullát? (Századok, 1909. 5. sz.); Karácsonyi János: Új adat… (Századok, 1910. 3. sz.); Karácsonyi János: Világbolondító T. J. (Századok, 1913. 1. sz.); Galla Ferenc: M. T. J. boszniai püspök magyar vonatkozásai (Bp., 1940); Tóth László: Ki és miért hamisította a Szilveszter-bullát? (Turul 1941).