Kezdőlap

Marosi Arnold, Málics Mihály (Szilsárkány, 1873. febr. 9.Székesfehérvár, 1939. jan. 22.): régész, ciszterci rendi tanár. Természettudósnak indult. Több növénytani és állattani középisk. tankönyvet írt. 1904-ben került a pécsi múz.-hoz. 1909-ben Székesfehérvárra nevezték ki tanárnak, 3 évtizedes működése alatt múz.-ot létesített Székesfehérvárott, melynek haláláig ig.-ja volt. A hazai kutatás a régebbi kőkortól kezdve a honfoglalás koráig sok nagybecsű lelettárgyat, értékes megfigyeléseket köszönhet neki. Gyűjtötte a megye római feliratos emlékeit. – F. m. Dunapentelei avar sírleletek (Bp., 1936). – Irod. Dormuth Árpád: M. A. (Székesfehérvári Szle, 1939.)