Kezdőlap

Maróti János (? , 1366 körül? , 1435): bán. A Gutkelet nemzetség délvidéki birtokos családjából való. A Garai rokonsághoz tartozó ~ a Garai-vérengzésben (Garai Miklós id.) megsebesült és fogságba esett (1386. júl. 25.). Kiszabadulva ifj. Garai Miklóshoz és Zsigmondhoz csatlakozott. Részt vett a havasalföldi (1395) és a nikápolyi hadjáratokban (1396, itt ~ feladata volt a török sereg erejének felderítése, s a csatában megsebesült). 1398-ban székely ispán, 1398-tól 1408-ig macsói bán. Zsigmond oldalán küzdött az 1403-i felkelés ellen, elfoglalta Ludányi Tamás várait. Garai rokonaként tagja volt a siklósi ligának és a Sárkányrendnek is. 1414-ben friauli kormányzó, 1415-ben Konstanzban járt, ugyanabban az évben Csupor Pállal és Garai Jánossal csatát vesztett és a törökkel szövetkezett Hervoja bosnyák majordomus és spalatói hg. foglya volt, de nagy összegért kiváltotta magát. 1426-ban Dan román vajdát helyezte vissza trónjára. 1427 – 28-ban ismét macsói bán. Kitűnő, de kegyetlen hadvezérnek ismerték. Zsigmond bőkezűen jutalmazta szolgálatait, a gyulai (Békés vm.) és velikei (Körös vm.) uradalmakon kívül a lázadók vagyonából nagy birtokokat kapott és zálogok révén is szerzett ilyeneket. Uradalmát fokozatosan építette ki, Atyán és Gyulán ferences kolostort alapított. Nyitrán temették el. – Irod. Karácsonyi János: M. J. macsói bán élete (A békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Társ. Évkve, XIII. 1886 – 87).