Kezdőlap

Maróti Mátyás (?1476. dec. 27.): bán. ~ János unokája. 1468-tól 1476-ig macsói bán (1472-ig Ujlaki Miklóssal együtt). Rokonságánál fogva nagyapja, Ujlaki Miklós politikáját követte, részt vett annak Mátyás elleni lázadásában. – Irod. Karácsonyi János: Békés megye történelme (III., Gyula, 1896).