Kezdőlap

Marschalkó Tamás (Tokaj, 1862. jún. 25.Kolozsvár, 1915. szept. 23.): bőrgyógyász, egyetemi tanár. 188a-ben szerzett orvosi oklevelet Bp.-en. Általános orvosi gyakorlati tevékenység után 1890 – 94-ben ösztöndíjjal külföldön, Boroszlóban Neisser mellett bőrgyógyászatot tanult. 1897-ben magántanár, majd a bőrgyógyászat ny. r. tanára Kolozsvárott. Fejlesztette a bőr szövettani vizsgálati módszereit. Jelentősek a plazmasejtekre, a rhinoscleroma kórszövettanára vonatkozó kutatásai, valamint a Salvarsan oldásával kapcsolatos „vízkárosodásról” szóló megállapításai. Serológiai kutatásai is figyelemre méltóak. – F. m. Leukoplakia buccalis (társszerzőkkel, Bp., 1897). – Irod. Veress Sándor: M. T. (Orv. Hetil. 1915. 59. sz.)