Kezdőlap

Marton János (Mezővári, 1879. dec. 26.Sárospatak, 1955. márc. 1.): ref. teológiai tanár. Teológiai tanulmányait 1899-1903-ban Sárospatakon, 1904 – 1905-ben Utrechtben végezte. 1905-től segédlelkész, 1907-től vallásoktató Sátoraljaújhelyen. 1910-ben teológiai magántanári képesítést zerzett Pápán, ugyanez évtől a sárospataki ref. főisk. Theológiai Ak.-ján az egyháztörténeti tanszék tanára. 1950-ben nyugalomba vonult. Vezetője volt az Egyházkerületi és Főiskolai Levéltárnak, munkatársa, majd 1928-tól 1943-ig szerk.-je a Sárospataki Református Lapoknak. Főleg egyház- és iskolatörténeti kérdésekkel foglalkozott. – F. m. Tertullián keresztyénsége (Sátoraljaújhely, 1910); Augusztinuszról a levelei nyomán (Sárospatak, 1922); A Sárospataki Református Főiskola története (I., Sárospatak, 1931). – Irod. Nagy Barna: M. J. (nekrológ, Ref. Egyház 1955. 6. sz.); Újszászy Kálmán: M. J. (Egyháztörténet, 1958.)