Kezdőlap

Márton Lajos (Abony, 1876. dec. 14.Madrid, 1934. nov. 5.): régész. ~ Ferenc (Abonyi Lajos) író fia. Jogi tanulmányokat végzett. 1902-ben az MNM régiségtárának segédőre lett. 1911-ben múz.-i őr és 1913-ban a régiségtár vezetésével bízták meg. 1928-tól az MNM c. ig.-ja. Számos tanulmányutat tett, melyek során tanulmányozta az őskori régészetet. A Magyarország Vármegyéi és Városai c. gyűjteményben megírta Gömör (1903), Pest (1910) és Nógrád (1911) vármegyék őskorát. Számos értekezése jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. Tószegi ásatásai a bronzkor kutatása szempontjából jelentősek. Madridban régészeti kongresszuson halt meg. – F. m. Hampel József (Bp., 1913); A magyarhoni fibulák osztályozása (Archaeol. Ért. 1913); A korai La Tène-kultúra Magyarországon (Bp., 1934). – Irod. Tompa Ferenc: M. L. (Archaeol. Ért. 1934); Banner János: M. L. (Dolgozatok a szegedi tudományegyet. Régiségtud. Int.- ből, 1935.)