Kezdőlap

Martonfalvi György, Martonfalvi Tóth (Kézdimartonfalva, 1635Debrecen, 1681. ápr. 23.): tanár, filozófiai író. Tanulmányait Gyulafehérvárt, Váradon, Apafi Mihály alumnusaként 1654-től Utrechtben, Franekerben, Oxfordban, Leidenben és újból Franekerben végezte, ahol 1659-ben teológiai doktori diplomát szerzett. Hazatérve 1659-ben a váradi ref. kollégiumban lett tanár. Várad török kézre kerülésekor (1660. aug. 27.) tanítványaival Debrecenbe menekült, ahol teológiát, mértant tanított, majd 1664-től haláláig rektorprofesszor. A puritán presbiteri irány egyik kiemelkedő képviselője volt, de a radikálisabb coccejanizmussal már nem értett egyet. – F. m. Petri Rami Dialecticae libri duo…ungarico idiomate…resoluti et illustrati… (Ultrajecti, 1658); Keresztyén ünneplés (Debrecen, 1663); Tanító és cáfoló teológia (Debrecen, 1679). – Irod. Csiky Lajos: M. Gy. debreczeni tanár (Debreceni Képes Kalendárium, 1916); Révész Imre: Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban (Bp., 1948); Mátrai László: Régi magyar filozófusok. XV – XVII. század (Bp., 1961); Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (II., Bp. – Szeged, 1966).