Kezdőlap

Mártonffi Antal (? , 1740 1750?Gyulafehérvár, 1799. nov. 19.): csillagász, r. k. pap. 1782-ben a gyulafehérvári papnevelde tanára volt. Amikor Batthyány Ignác püspök csillagvizsgáló létesítését határozta el, Bécsbe küldte Hell Miksa mellé csillagászati tanulmányokat folytatni. Az ott töltött néhány év alatt (1788 – 1792) ~ a Gyulafehérváron tervezett intézet műszereinek beszerzéséről is gondoskodott. A csillagvizsgáló 1794-ben kezdte meg működését, felszerelése a maga korában kiváló volt. Művében nemcsak az obszervatóriumot ismertette, hanem az akkoriban használatos műszerek részletes leírását és a műszerhibák elméletét is tárgyalta. E téren munkája a 18. sz.-ban jóformán egyedülálló. – F. m. Initia astronomicae speculae Batthyanianae Albensis in Transylvania (Gyulafehérvár, 1798). – Irod. Tass Antal: A magyar csillagászat története (Stella, 1928).