Kezdőlap

Mártonffi Mór Antal (Csíksomlyó, 1739. márc. 3.Istensegíts, 1794. dec. 22.): minorita plébános. Tanult Csíksomlyón, Kantában, Egerben. Az 1764-es madéfalvi veszedelem után Moldvába kibujdosott székelyek papja. Az általa gondozott csoport az ő vezetésével alapította 1776 őszén a bukovinai Istensegíts falut, amelyet ~ nevezett el így. Iskolát létesített saját faluján kívül négy más bukovinai m. faluban is. Isk. tankönyveket Erdélyből vitetett. Megalapítója a bukovinai szőlőtermelésnek. Erdély és Moldva szőlőtermő vidékeiről szőlőoltványokat hozatott. – Irod. Polek, Johann: Die Anfänge des Volksschulwesens in der Bukovina (Czernowitz, 1891); Polek, Johann: Weinhandel und Weinbau in der Bukovina (Czernowitz, 1904); Sántha Alajos: Bukovinai magyarok (Kolozsvár, 1942).