Kezdőlap

Mártonfi József (Csíkszentkirály, 1746. jan. 15.Gyulafehérvár, 181 5. márc. 3.) r. k. püspök, egyházi író. ~ Antal csillagász testvére. Tanár volt Bécsben, Budán, Kolozsvárott. 1779-ben az erdélyi kat. isk. főig.-ja, 1786 – 98 között az erdélyi r. k. státus referense, 1788-ban c. kanonok, 1793-ban c. püspök, 1799-ben erdélyi püspök. Az erdélyi gimn.-ok számára új szabályzatot dolgozott ki, amelyet II. József is jóváhagyott (Norma Regia, 1781). Reformtörekvései között szerepelt a papok nyugdíjügye. Vagyonának egy részét a papi nyugdíjalapra hagyta. Az irodalom, a tudósok, köztük Révai Miklós támogatója. Számos színdarabja maradt fenn kéziratban. Verseket is írt.