Kezdőlap

Masch Antal (Kuttenplan, Cseho., 1809. márc. 11.Magyaróvár, 1884. aug. 27.): orvos, állatorvos. Tanulmányait a prágai és a bécsi egy.-en végezte, 1835-ben Bécsben doktorált. 1840-től az akkor német tannyelvű magyaróvári gazdasági tanintézet természetrajz- és állatorvos-tanára, 1846-tól megszakítással ig.-ja. 1860-ban megalapította a magyaróvári gépkísérleti állomást, mely a hallei után Európa legrégibb hasonló célú intézete. Ez az állomás hosszan tartó próbák és kísérletek alapján fémjelezte az akkori mezőgazdasági gépeket. A m. nyelvű oktatás bevezetése után is – haláláig – ig. maradt. Német nyelvű tankönyvei több kiadásban is megjelentek. – F. m. Polyglotton medicum (Wien, 1839); Die landwirtschaftliche Thierheilkunde (Ungarisch-Altenburg, 1845); Grundzüge der landwirtschaftlichen Noturkunde (Ungarisch-Altenburg, 1848); Die landwirtschaftliche Gesteinkunde (Pressburg, 1859); Grundzüge der Witterungskunde… (Pressburg, 1871; magyarra ford. Székely Mihály); Leitfaden der Pferdekunde. . . (Pressburg 1872); Az időjárástan (Pozsony, 1877); Über Züchtung und Nahrung der landwirtschaftlichen Nutzthiere im allgemeinen Thierzucht (Ungarisch-Altenburg, 1878); Allgemeine Thierzucht (Ungarisch- Altenburg, 1880). – Irod. Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei (Bp., 1896); Hizden Gáspár: Dr. M. A. (Mezőgazdasági Technika, 1963.)