Kezdőlap

Maszák Hugó, 1895-től Szegedy-Maszák (Nagyenyed, 1831. aug. 10.Bp., 1916. aug. 28.): újságíró, grafikus. Mint nagyenyedi diák harcolta végig a szabadságharcot, majd szülővárosában házitanító és tanár. 1857-ben Pesten Barabás Miklós tanítványa (később veje). Elsősorban arcképeket festett, litográfiákat készített: sok fametszete jelent meg a Vasárnapi Újságban. 1861-től az újságírásra tért át, előbb a Magyarország, majd a Pesti Napló és az Ország munkatársa. 1865-től az ogy.-i gyorsirodában is dolgozott, 1864-ben Magyar Képzőművész, 1868-ban Műcsarnok címmel indított művészeti lapot, de mindkettőt csak rövid ideig tudta fenntartani. 1868-tól a főrendiház és a delegáció naplószerk.-je. 1884-ben Egyesy Gézával megalapította az Országgyűlési Tudósító, 1870-ben pedig az Ungarische Post c. kőnyomatost. 1880-ban ugyancsak Egyesyvel létrehozta a félhivatalos Magyar Távirati Irodát (MTI), s azt vezette 1898-ig. A Magyar Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak 1878-tól 1889-ig jegyzője. 1887-ben nemességet kapott. – F. m. Panaszok a nyelvrontás miatt (Bp., 1910).