Kezdőlap

Mátéffy Géza (Tövis, 1900. aug. 29.Bp., 1980. ápr. 27.): államtitkár. Középisk.-it Nagyenyeden a ref. főgimn.-ban végezte. Az I. világháborúban katona volt (1917-18-ban). Leszerelése után belépett a Székely Hadosztályba, a román megszállás elől Mo.-ra menekült, de Mátészalkánál román fogságba esett. 1919 őszén megszökött és Mo.-on telepedett le. Csatlakozott a Nemzeti Hadsereghez, de már 1920-ban leszerelt. 1923-ban a szegedi Ferenc József Tudomány egy.-en szerzett államtudományi doktorátust. A Faluszövetség szervező titkára, majd a Falusi Kislakásépítési Szövetkezet (FAKSZ) tisztviselője volt. Megalakulása (1930) óta tagja a FKgP országos vezetőségének. 1932-től Eckhardt Tibornak, a Független Kisgazdapárt pártvezérének személyi titkára, 1945. jún. 24-től az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, nov. 4-től ngy.-i, 1947. aug. 31-től ogy.-i képviselő. 1945. márc. 5-től Vas Zoltán, Bp. közellátási kormánybiztosának h.-e, május 1-jétől a Közellátásügyi Min. adminisztratív államtitkára, 1947. dec. 31-től a Közellátási Hivatal elnöke. 1947. jún. 6-tól 1948. ápr. 17-ig az FKgP Politikai Bizottsága tagja. 1948. dec. 9-én lemondott állásáról, majd mandátumáról is. Visszavonult a politikai életből. Egy kisiparosnál helyezkedett el segédmunkásként. 1960-ban ment nyugdíjba. 1954-től a Bp.-i Unitárius Egyházközség világi vezetője, majd a Mo.-i Unitárius Egyház pénztárosa. A Magy. Köztársasági Érdemrend közép- és tiszti keresztjével tüntették ki (1947). – Irod. Vida István – Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949. (Bp., 1991).