Kezdőlap

Máthé Elek (Pécs, 1895. szept. 6.Bp., 1968. jan. 22.): ref. lelkész, tanár, műfordító. Teológiai tanulmányai mellett a bp.-i egy.-en klasszika-filológiát is végzett. A háború után Skóciában, a glasgow-i collegeban tanult tovább. Többször beutazta Görögo.-t és Itáliát. 1926-tól a bp.-i Református Gimn. tanára, több tanítványát, közöttük Devecseri Gábort is ő biztatta az antik kultúra tanulmányozására és művelésére. A harmincas évek végén Kiskunhalason ref. lelkész. 1940-ben meglátogatta az amerikai m. ref. egyházközségeket, élményeiről könyvet írt. 1945-ben tagja lett a megalakult Magy. Radikális Párt Elnöki Tanácsának. 1945 után a Magyarok Világszövetségének munkatársa nyugdíjazásáig. Lefordította Plutarkhosz Párhuzamos életrajzait, és fordított W. Scott, U. Sinclair, Hemingway, A. Miller és S. Fitzgerald műveiből. – M. Amerikai magyarok nyomában (Bp., 1942). – Irod. Devecseri Gábor: Ókortudós mesterek (Lágymányosi istenek, Bp., 1967); Devecseri Gábor: M. E. halálára (Élet és Irod., 1968. 4. sz.).