Kezdőlap

Matolay Elek (Sátoraljaújhely, 1836. jún. 23.Bp., 1883. ápr. 9.): ügyvéd, a torna, az iskolai testnevelés úttörője. 1860-ban ügyvédi oklevelet nyert és Pesten telepedett le. Rendszeresen látogatta Clair Ignác testgyakorló isk. ját, ahol megismerkedett Bakody Tivadar és Szontagh Ábrahám orvosokkal – a tornaegyleti mozgalom vezetőivel -, akikkel 1863-ban megalapította az első mo.-i nyilvános tornacsarnokot. Ettől kezdve minden idejét a tornaügynek szentelte és a rendszeres tornászás megindítása érdekében számos cikket írt az Egyetértés és a Nemzeti Hírlap c. napilapokba. Egyik alapítója a Pesti (később: Nemzeti) Tornaegyletnek (1866) és a Tornatanítók Orsz. Egyletének (1881). 1867-től a Pest városi képviselőtestület tagja. A tornatanítók képzése céljából tornatanítóképző tanfolyamot létesített (1871) és állami segéllyel felépítette a Nemzeti Tornacsarnokot (1871). A tornatanítóképző tanfolyamnak állandó előadója volt. Ő indította meg a Tornaügy (1883) c. szakfolyóiratot. – F. m. Tornazsebkönyv (Pest, 1869); A tornázás története (Bp., 1876).