Kezdőlap

Matolcsi János (Berettyóújfalu, 1923. nov. 20.Bp., 1983. jan. 3.): archeozoológus, földművelésügyi miniszter. Agrárproletár családból származott. 1942-től a KMP tagja. 1942-1944 között különböző bp.-i nyomdákban volt betűszedő. 1944 dec.-étől 1948 dec.-éig Berettyóújfaluban a Bihar megyei Pártbizottság tagja, ill. a berettyóújfalui pártszervezet titkára. Részt vett a földosztásban. 1949-ben, pártiskolát és agrárpolitikai tanfolyamot végezve, Bp.-en az MDP Központi Vezetősége Mezőgazdasági Osztályának vezetője lett. 1954-ben a Központi Vezetőség titkárává választották. 1955. nov. 15-től 1956. okt. 24-ig földművelésügyi min., 1957. márc. 15-től júl. 31-ig földművelésügyi min.-h. volt. 1957. okt. 15-től lemondásáig (1968) a Magy. Mezőgazdasági Múz. főig.-ja. Vezetése alatt új szemléletű állandó és időszaki kiállításokat rendeztek, elindult a módszeres tárgygyűjtés és az agrártörténeti kutatómunka. Ez idő alatt a gödöllői Agrártudományi Egy.-en agrármérnöki diplomát, majd egy.-i doktori címet szerzett. Létrehozta a múzeum állattani csontgyűjteményét. Kutatási területe az oszteológiai háziállatkutatás volt. A háziasítás okozta változásokhoz új biometriai módszereket dolgozott ki, melyeket külföldön is alkalmaznak. Foglalkozott általános háziállat történeti kérdésekkel és a magyarság állattenyésztésének történetével is. Tagja volt az MTA Agrártörténeti Bizottságának és Biológia Történeti Bizottságának. – F. m. Termelőszövetkezeti mozgalmunk helyzete és fejlesztésének kérdései (Bp., 1955); A szarvasmarha testalakulásának történeti vizsgálatai a hazai subfossilis csontleletek alapján (doktori értekezés, Bp., 1966); A Magyar Mezőgazdasági Múzeum működésének 75 éve, 1896-1971 (Bp., 1971); A háziállatok eredete (Bp., 1975); Állattartás őseink korában (Bp., 1982). – Irod. Szabó Loránd: M. J. életútja (Magy. Mezőgazd.-i Múz. Közl.-ei, 1984-85, Bp., 1985. 8-9. sz.); P. Hartyányi Borbála: M. J. agrármuzeológiai munkássága (Magy. Mezőgazd.-i Múz. Közl.-ei, 1984-85, Bp., 1985. 10-14. sz.); Bökönyi Sándor: M. J. az archeozoológus (Magy. Mezőgazd.-i Múz. Közl.-ei, 1984-85, Bp., 1985-14-17. sz.).