Kezdőlap

Mátray Lajos (Miskolc, 1859. márc. 28.Bp., 1937. aug. 10.): író, irodalomtörténész. Egy.-i tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, Ezután a gr. Chotek családnál nevelősködött. 1889-ben tanári oklevelet szerzett; ettől fogva a szatmári ref. főgimn. tanára. 1890-ben megalapította a szatmári Kölcsey-kört. 1897-től a Szatmár-Németi c. lap szerk.-je. Irodalomtörténeti tanulmányokon kívül néhány szépirodalmi munkát is kiadott. A korabeli lapokban számos verse és cikke jelent meg. – F. m. Fazekas Mihály élete és munkái, felfedezett ismeretlen verseivel (Debrecen, 1888); Vörösmarty mint lírikus (Bp., 1904).