Kezdőlap

Mátyás Ernő (Kristyór, 1888. jún. 16.Sárospatak, 1950. máj. 29.): ref. teológiai tanár, egyházi író. Teológiai tanulmányait 1907 – 11-ben Kolozsvárt, 1924 – 25-ben Genfben végezte. Teológiai magántanári képesítést Kolozsvárt 1921-ben, filozófiai doktori oklevelet 1922-ben szerzett a szegedi egy.-en. 1914 – 25-ben lelkész Székelyföldváron, 1924 -25-ben teológiai ak.-i h. tanár Kolozsvárt, 1925-től a sárospataki Ref. Főiskola Theológiai Ak.-ján az újszövetségi tanszék r. tanára. Az újszövetségi tudományok legjelesebb művelője a két világháború között. Hosszabb ideig tartó ak.-i, majd főisk. igazgatósága alatt s támogatásával valósultak meg azok a kezdeményezések (faluszeminárium, népfőisk., tehetségkutató munka stb.), amelyek a II. világháború előtt országszerte ismertté tették a sárospataki főisk.-t. – F. m. Pál apostol mystikája (Kolozsvár, 1921); Vallásos mystika (Kolozsvár, 1921); János evangéliuma főbb problémái (Theol. Szle, 1926); Pál apostol viszonya a misztériumvallásokhoz (Sárospatak, 1931); Pál apostol antropológiája (Bp., 1941); Újszövetségi kijelentéstörténet (Bp., 1943); János evnngélioma (Sárospatak – Bp., 1950). – Irod. Koncz Sándor: M. E. (Nekrológ, Ref. Egyház, 1950. 12. sz.)