Kezdőlap

Mátyás, II. (Bécs, 1557. febr. 24.Bécs, 1619. márc. 20.): magyar király (1608-tól) és német-római császár (1612-től). I. Miksa harmadik fia. 1578-tól 1581-ig Németalföld kormányzója. 1593-ban Alsó-Ausztria helytartója. 1606-ban az elmezavarodott I. Rudolf helyett a Habsburg-ház tagjai a család fejévé választották, ebben a minőségben ő irányította a Bocskaival folytatott béketárgyalásokat. 1608-ban szövetkezett a m. nemességgel, amely a bécsi béke pontjainak teljesítése ellenében támogatást ígért neki, továbbá az osztrák és a morva rendekkel Rudolf ellen. Sereggel vonult Prága ellen, s 1608. júl. 25-év Rudolfot lemondatta Mo.-ról, Ausztriáról és Morvao.-ról. Pozsonyban nov. 19-én m. királlyá koronázták. A koronázás előtti és utáni törvénycikkekben a m. rendeknek nagy engedményeket tett. Hosszas belső harcok után, melyekben az ausztriai prot. rendek is kiharcolták a szabad vallásgyakorlatot, 1611-ben Rudolf lemondott a cseh koronáról is ~ javára. 1612-ben megkísérelte Erdélyt a kir.-ság számára megszerezni, de Forgách Zsigmond hadjárata kudarccal végződött. Uralkodása második részét az osztrák és főleg a cseh rendekkel való egyre élesebb küzdelem töltötte ki. – Irod. A. Huber: Geschichte Österreichs (V. 1896); Angyal Dávid: Magyarország története II. M.-tól III. Ferdinánd haláláig (A Magyar Nemzet Története VI., Bp., 1898); Károlyi Árpád: Bocskay és a bécsi béke (Századok, 1907).