Kezdőlap

Mauksch Tamás (Késmárk, 1749. dec. 20.Késmárk, 1832. febr. 10.): botanikus, ev. lelkész, tanár. 1772 – 73-ban Lipcsében teológiai tanulmányokat végzett. Sárospatakon, majd Eperjesen tanult. 1773-tól a késmárki líceum alig.-ja, 1784-től Bártfán, 1787 – 1820-ban Nagyszalókon volt lelkész. Nyugalomba vonulva Késmárkra költözött vissza és borkereskedés mellett tovább folytatta a korábban itt megkezdett flórakutatásait, főleg a Magas-Tátrában. Kéziratainak egy része Kitaibel Pálhoz került, közülük szepesi flórája 1508 fajt sorol fel. A gombákra vonatkozó adatait Kakhbrenner Károly közölte (A magyar gombászat fejlődéséről, Bp., 1873). Foglalkozott a mo.-i mezőgazdaság kérdésével és a szepességi szászok történetével is. – F. m. Über Witterung in der Zips… (Wien, 1793); Beitrag zur Gründung einer bessern Landwirtschaft in Ungern (Patr. Wochenblatt für Ungern, 1804); Verzeichniss und Beschreibung der carpathischen Blätterschwämme… (Kiadta Rumy Károly, Isis, 1834). – Irod. Weber Samu: M. T. (Magyarországi Kárpátegyes. Évk. Bp., 1903); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).