Kezdőlap

Maulbertsch, Maulpertsch, Franz Anton (Langenargen, megkeresztelve: 1724. jún.Bécs, 1796. aug. 8.): osztrák festő, rézkarcoló. Apjától és Van Roy festőtől kapott oktatás után 1741-től a bécsi ak.-n J. van Schuppen növendéke volt. Főként Ausztriában működött, de Cseh- és Mo.-on is jelentűs tevékenységet fejtett ki, 1759-ben a bécsi ak. tagja lett. A bécsi rokokó kitűnő, rendkívül termékeny művésze volt. Számos oltárkép mellett (Zirc és a volt Monarchia templomaiban) elsősorban fal- és mennyezetfreskókat festett a velencei Ricci, Piazetta és Pittoni hatása alatt, de egyben az osztrák hagyományok méltó folytatójaként. Korai alkotókorszakának egyik fő műve a sümegi plébaniatemplom fal- és mennyezetkép-sorozata (1757 – 59). Ezt követték a – részben elpusztult – Erdődy-kastély és -kápolna freskói (1763), a féltoronyi kastély dísztermének allegorikus mennyezetképei (1765), a győri székesegyház mennyezetének (1772, 1781), a váci székesegyház kupolájának (1774) s végül a pápai plébániatemplom mennyezetének már klasszicizáló stílusban készült Szt. István-freskói (1781 – 82), valamint a szombathelyi püspöki palota nagytermének mennyezetképei (1783). A szombahelyi székesegyház ~ által megkezdett freskói, amelyeket tanítványa, J. Winterhalder és A. Spreng fejezett be, 1945-ben elpusztultak. Újabb adatok szerint a komáromi templom falképei 1760-ban, a pozsonyi váré pedig 1767 körül keletkeztek. Az egri líceum kápolnájának mennyezetképei (1792 – 93) már késői alkotókorszakának hűvös higgadtságát tükrözik. Külföldi alkotásainak hosszú sorából kiemelkednek a bécsi piarista templom (1752 -53), a pöltenbergi templom kupolája (1765) s az innsbrucki rezidencia óriásterme mennyezetképei (1775 – 76), a klosterbrucki és mühlfraueni freskók, a prágai Strachow-kolostor könyvtártermének mennyezetképei stb. Golgotha, Szt. Háromság c. műveit s egy allegorikus vázlatát a Szépművészeti Múz. őrzi. – Irod. Pigler Andor: A pápai plébániatemplom és mennyezetképei (Bp., 1922); Kapossy János: A szombathelyi székesegyház és mennyezetképei (Bp., 1922); Kapossy János: M. a szombathelyi püspöki palotában (Szombathely, 1943); Végvári Lajos: A sümegi M. freskók (Bp., 1958); Garas Klára: Fr. A. M. (Bp., 1960).