Kezdőlap

Maurer János (Óbuda, 1850. szept. 15.Bp., 1910. jún. 17.): tornatanár, sportszakíró, a magyar tornairodalom egyik úttörője. A tanítóképző elvégzése után 1868-ban a Somogy vm.-i Kónyi községben, 1869 – 77 között a pesti Ősz (ma Szentkirályi) utcai elemi isk.-ban tanított. 1870-ben a Nemzeti Tornaegyletben elvégezte a tornatanítóképző tanfolyamot. 1878-tól a tornatanítóképző módszertani, később testneveléstörténeti előadója, 1892-től haláláig a tornatanítóképző ig.-ja és az egylet központi művezetője volt. Egyidejűleg orsz. tornaszakfelügyelő. Elkészítette a tornatanítás módszertani utasításait, tanterveit. Alapító tagja, később alelnöke volt a Magyarországi Tornatanítók Egyletének. – F. m. Magyar és német tornaszótár (Zsingor Mihállyal, Bp., 1889); A tornázás anyaga a középiskolák alsó és felső osztályai számára (Bp., 1896); A tornázás elmélete (Bp., 1897); „Összetételek lovon, nyújtón, korláton” c. gyakorlattervezetek (Bp., 1900); Vezérkönyv az elemiiskolai tornatanításhoz (Bp., 1908).