Kezdőlap

Mauthner Ödön (Pest, 1848Bp., 1934. nov. 25.): magkereskedő, kertész, kertészeti szakíró. A magyaróvári gazdasági ak. elvégzése után, az 1860-as években több nagy uradalomban volt gyakornok. Közben Németo -ban Nobbe professzor mellett tanulmányozta a magtermesztés és -tisztítás kérdéseit. 1874-ben megalapította az ország legnagyobb vetőmagkereskedését Bp.-en. Úttörő munkát végzett a hazai magtermesztés és a nemesített magvak terjesztése terén is. A m. magexport megteremtője. Magtermelő uradalma Ferenchalmon és Derekegyházán volt. 1895-től 1919-ig kiadta és szerk. A Kert c. folyóiratot. Más folyóiratokba is több szakcikket írt. – F. m. Mauthner képes kertészkönyve (Bp., 1885); A növények magról való tenyésztése (Bp., 1891); Bolgárország mezőgazdasági állapota (Bp., 1892); Mauthner kertészeti Kátéja (Bp., 1897). – Irod. F[üredi Jenő]: Jubileum 1874 – 1924 (Kertészet, 1924); Jánoshegyi M. Ö. (Köztelek, 1934).