Kezdőlap

May János (?Bécs 1851. dec.): honvéd alezredes. A szabadságharc kitörésekor hadnagyként szolgált az 5. tábori tüzérezredben. A honvédségbe lépve érdemeket szerzett Komárom várának védelmében, a nemzetőrök tüzérségi kiképzésében. Klapka 1849-ben alezredessé nevezte ki. Komárom kapitulációja után egy ideig bujdosott, majd emigrált. Járt Piemontban, 1850-ben visszatért Bécsbe, majd Mo.-ra, s felvette a kapcsolatot a Kossuth családdal. 1851 nyarán Töröko.-ba ment és Kossuthtal tárgyalt. Megbízást kapott Mack József mozgalmával összhangban Komárom körzetének forradalmi megszervezésére. Jubál Károly letartóztatása ráterelte a figyelmet. Noha számos bizonyíték szólt a szervezkedésben való részvétele mellett, minden vallomást megtagadott, és hogy erre ne tudják rákényszeríteni, börtönében tűzzel öngyilkosságot követett el.