Kezdőlap

Mayer Ferenc Kolos (Eger, 1899. júl. 6.Washington, USA, 1988. nov. 15.): orvos, orvostörténész, bibliográfus. Középiskoláit Egerben végezte a ciszterciták gimn.-ában, majd belépett a ciszterci rendbe. Tanulmányokat folytatott az innsbrucki főiskolán; a filozófia mellett idegen nyelveket tanult. 1919 őszén kilépett a rendből, beiratkozott a bp.-i egy. orvosi karára, ahol 1925-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. Egy.-i évei alatt fordult figyelme az orvostörténet felé, medikusként számos ilyen tárgyú írása jelent meg az Orvosi Hetilap hasábjain. 1927-ben kiadta Az orvostudomány története c. összefoglaló munkáját. 1925-27-ben az egy. Kórbonctani Intézetében, majd az Uzsoki utcai Kórházban dolgozott kórboncnokként. 1928-ban hosszabb tanulmányutat tett Európában, jeles orvostörténeti intézetekben és tanszékeken végzett kutatásokat. 1930-ban az USA-ban telepedett le. 1931-től 1954-ig szerkesztette a hadsereg kezelésében lévő Orvosi Könyvtárban az Index Catalogue c. orvosi lapot. Nevéhez fűződik a koreai háború idején mindkét oldalon jelentős áldozatokat követelő epidémiás hemorrhagiás láz okának tisztázása. Pályafutásának utolsó húsz esztendejében a Pentagon Fort Mayer Kórházában működött gyakorló orvosként. Széles nyelvtudását – 19 nyelven beszélt – az USA hadügyminisztériuma is igénybe vette dokumentációs és referáló részlegének munkájában. 1974-ben vonult nyugdíjba, ezredesi rangban. A m. orvostörténelem támogatására 1983-ban létrehozta a Mayer Ferenc Kolos-alapítványt. A Magy. Orvostörténelmi Társ. Weszprémi- és Zsámboky-emlékéremmel, t. tagsággal tüntette ki. 1988-ban hasonmás kiadásban megjelent – a 20. század orvostudományát is tárgyaló fejezettel kiegészítve – Az orvostudomány története c. könyve. – Irod. Rózsa Györgyné: M. F. K. életműve (Orv. Hetil., 1989. okt. 29.).