Kezdőlap

Mayer Miksa (Lugos, 1842. máj. 6.Bp., 1886. márc. 19.): pedagógus és író. Versecen tanítóképzőt végzett, majd Bécsben a műegy.-et látogatta, közben pedagógiai tárgyú cikkeket írt, s lemondott tanulmányairól. Magántanítóskodás után a Szegedi Híradó c. lap, 1867-től a Pesti Napló munkatársa, 1869-től a Népnevelők Lapja társszerk.-je, a Néptanítók Lapja helyettes szerk.-je, majd szerk.-je 1869-től 1873-ig. Az Orsz. Tanszermúz. első ig.-ja. Számos tankönyv és ifjúsági mű szerzője. – F. m. Aranybánya (Bp., 1878); Családi kör (Bp., 1880); Kincses szekrény (Bp., 1880); Vezérkönyv a népiskolai történettanításhoz (Kis Áronnal, Bp., 1882); Az életmentő (Bp., 1886). – Irod. Léderer Ábrahám: M. M. (Magy. Ped. Szle, 1886.)