Kezdőlap

Maywald József (Pest, 1849. júl. 20.Bp., 1911. okt. 28.): klasszika-filológus, piarista tanár. 1864-ben lépett a kegyes tanítórendbe. Miután elvégezte tanulmányait, tanár Magyaróvárott, Nagykanizsán, Szegeden, majd 1878 után Bp.-en. Főleg görög irodalomtörténeti tanulmányokat tett közzé. Görög nyelvtana hét kiadást ért meg. Görög olvasókönyvének érdeme: az addig szokásos összefüggéstelen mondatok helyett tartalmilag értékes és módszeresen feldolgozott olvasmányokat szerkesztett. A Gabelsberger-Markovitsféle gyorsírás elterjesztésének egyik fő munkálója volt. – F. m. Vagyon és birtok a régi Attikában (Nagykanizsai gimn. ért. 1876); Görög régiségek Goethe Iphigenia auf Tauris c. drámájában (Bp., 1884). – Irod. Frideczky József: M. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942).