Kezdőlap

Mécs László, Martoncsik (Hernádszentistván, 1895. jan. 17.Pannonhalma, 1978. nov. 9.): költő, premontrei rendi kanonok, lapszerkesztő. Középisk.-i tanulmányait Kassán végezte néhány versét gimn.-i éveiben a Zászlónk közölte. 1913-1914-ben a Pázmány Péter Tudományegy. m.-latin szakos hallgatója. 1914-ben kérte felvételét a premontrei rendbe. 1916 őszén már mint rendjének tanárjelöltje folytatta tanulmányait. 1918-ban szentelték pappá Jászóvárott. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920-1929-ig nagykaposi plébános. A felvidéki m. lapokban rendszeresen jelentek meg nagyhatású költeményei. 1923-ban kiadta első kötetét, a Hajnali harangszót (Ungvár), s megkezdte vándor előadó körútjait, melyek nagy népszerűséget szereztek költészetének, ünnepelték a nagyszerű kiállású, zengő hangú lírikust. 1929-ben már életrajza is megjelent Farkas Gyula tollából. 1930-ban rendfőnöke Királyhelmecre nevezte ki plébánosnak. A könyvkiadók igyekeztek kamatoztatni népszerűségét, egyre-másra jelentették meg mind váltakozóbb színvonalú köteteit. Ezzel párhuzamosan kemény kritikák érték, kivált a Nyugat köréből. 1935. márc.-ban sikeres erdélyi körutat tett, s jelentős elismerést szerzett párizsi szavalóestjein. 1938-ban francia nyelvű kötete is megjelent, ez alkalommal ismét szerepelt Franciao.-ban, s felkereste a Benelux államokban élő m. anyanyelvű olvasóit is. Ekkor ismerkedett meg Paul Valéryvel, aki 1944-ben előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941-ben megjelentek összegyűjtött versei, a következő év elején lapjában, a Vigiliában – melynek főszerkesztője volt -, közölte az Imádság a nagy Lunatikusért című Hitler-ellenes versét, ami miatt büntető eljárást kezdeményeztek ellene. (A per végül ítélet nélkül végződött.) 1944 őszén elhagyta Királyhelmecet. 1945 után barátainál, rokonainál, Csornán és Pannonhalmán élt. 1953-ban „többszörös röpiratok terjesztése” (ezek a saját kéziratos, ajándékba adott versei voltak) vádjával 10 évi börtönbüntetésre ítélték. 1956. szept.-ben hátralévő büntetésének elengedésével szabadult, 1957. jan.-tól újra lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1958 tavaszától rendszeresen prédikált az óbudai plébániatemplomban. Két angol nyelvű válogatás után 1968-ban Torontóban kétnyelvű kötete jelent meg, 1971-ben az Ecclesia kiadásában Rónay György bevezető tanulmányával jelent meg verseskönyve. 1978-ban Pannonhalmán ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját. Hagyatékát a pannonhalmi bencés közösség gondozza. – M. Hajnali harangszó (versek, Ungvár, 1923); Rabszolgák énekelnek (versek, Berlin, 1925); Vigasztaló (versek, Berlin, 1927); Az ember és árnyéka (versek, Kassa, 1930); Üveglegenda (versek, Bp., 1931); Bolond Istók bábszínháza (verses mese, Bp., 1931); Legyen világosság! (versek, Bp., 1933); Válogatott költeményei (Bp., 1934); Megdicsőülés (versek, Bp., 1935); Fehéren és kéken (versek, Bp., 1937); Élőket nézek (versek, Bp., 1938); Forgószínpad (versek, Bp., 1940); Összes Versei, 1920-1940 (Bp., 1941); Anya kell! (válogatott versek, Bp., 1943); M. L. válogatott költeményei (Buenos Aires, 1953); Vadócba rózsát oltok (vál. versek, Toronto, 1968); Aranygyapjú (vál. versek 1923-1968, Buffalo-Bp., bev. Rónay György, 1971, Bp., 1987); Vissza a csendbe! (versek, Cleveland, 1976); Üzenet (vál. versek, Bp., 1982).– Irod. Kárpáti Aurél: M. L. versei (Nyugat, 1931. 1); József Attila: M. L. költészete (A Toll, 1931. 2. sz.); Illyés Gyula: Katolikus költészet (I. Gy.: Ingyen lakoma, Bp., 1964); Fábry Zoltán: Vigyázzatok a nappalokra! (Irodalmi Szemle, 1966); Monoszlóy Dezső: M. L. halálára (Új Látóhatár, 1979. 6, sz.); Szabó Ferenc: M. L. (Kat. Szle, 1979. 1. sz.); Vasadi Péter: M. L. (Vigilia, 1979. 2. sz.); Szamosi József: Vissza a csendbe (Sz. J.: Írások-vallomások, München, 1982); Csanád Béla: Költő és igehirdető. M. L. születésének 90. évfordulójára (Új Ember, 1985. 8. sz.).