Kezdőlap

Medgyes Lajos (Sárosmagyarberkesz, 1817, nov. 17.Dés, 1894. márc. 9.): költő, egyházi író. A marosvásárhelyi ref. kollégiumban tanult, majd 1840 – 41-ben ugyanott tanító. 1844-ben dési ref. lelkésszé választották. 1847-ben az Életképekben lelkes hangú nyílt levelet intézett Petőfihez akivel 1849-ben személyesen is megismerkedett. 1848 – 49-ben a szószékről és írásaival a szabadságharc mellett agitált. Ezért 1850-ben néhány hónapi fogságot szenvedett. Verseit, elbeszéléseit és cikkeit 1836-tól kezdve közölték a folyóiratok. Egy verskötete és több egyházi jellegű munkája (imakönyvek és prédikációgyűjtemények) jelent meg. – F. m. Erdélyi lant (Kolozsvár, 1846). – Irod. Versényi György: M. I. élete (Erdélyi Múz. 1896).