Kezdőlap

Medgyessy Pál (Egercsehi, 1919. okt. 10.Bp., 1977. okt. 8.): matematikus, a matematikai tudományok doktora (1973). Tanulmányait Eötvös-kollégistaként a bp.-i tudományegy.-en végezte. Pályafutását a debreceni egy. Orvoskari Fizikai Intézetében gyakornokként kezdte. Betegsége miatt tudományos munkássága csak lassan bontakozott ki. 1951-ben az MTA Matematikai Kutató Intézetében aspiráns, Rényi Alfréd tanítványa. 1955-től az intézet tudományos munkatársa, ill. tudományos tanácsadója volt. Fő kutatási területe a valószínűségszámítás és matematikai statisztika, ezek alkalmazása, figyelemre méltóak a numerikus módszerekre vonatkozó eredményei is. Számos dolgozata orvosi, biológiai, kémiai, spektroszkópiai tárgyú. Érdekesek a különféle, nem elektronikus számológépre és berendezésekre vonatkozó eredményei is. Kiváló szakértője volt a könyvtárügynek és bibliográfiának. Nevéhez fűződik a tizedes osztályozás matematikai részének modernizálása és több bibliográfia, többek között Riesz Frigyes és Rényi Alfréd munkái bibliográfiáinak elkészítése. Tudománytörténeti munkái az ókori babilóniai és egyiptomi tudománnyal, a kínai matematika és asztrológia történetével foglalkoznak. – F. m. Valószínűségeloszlás-függvények keverékének felbontása összetevőire (Bp., 1954); Decompositions of Superposition of Distribution Functions (Bp., 1961); Valószínűségszámítás (tankönyv, Takács Lajossal, Bp., 1957, 1966); Sűrűségfüggvények és diszkrét eloszlások szuperpozíciójának felbontása (Bp., 1971); Rényi Alfréd munkássága (összeáll., Bp., 1971); Decomposition of superpositions of density functions and discrete distributions (New York, 1977). – Irod. A sokoldalú tudós. M. P. emlékezete (Magy. Nemzet, 1977. nov. 2.).