Kezdőlap

Mednyánszky Alajos, báró (Prekopa, 1784. ápr. 20.Galgóc, 1844. jún. 17.): kultúrpolitikus, író, az MTA tagja (ig. 1830, t. 1831). ~ Dénes apja. 1801-től 1804-ig a pozsonyi ak.-n bölcseleti és jogtudományi tanulmányokat végzett, majd a m. kancellária szolgálatába lépett. 1810-ben Nyitra vm.-i birtokára vonult vissza, s történeti, régészeti, irodalmi tanulmányokat folytatott. 1828-ban tagja lett annak a bizottságnak, mely az isk.-k és a nevelés reformtervezetén munkálkodott. 1830-ban kir. helytartótanácsossá, 1833-ban kir. udvari tanácsossá és kancelláriai előadóvá, 1837-ben valóságos belső titkos tanácsossá, kamarai alelnökké és Nyitra vm. főispánjává nevezték ki. 1839-ben az isk.-k rendezése céljából alakított bizottmány elnöke. 1842-ben főkincstárnok (kamarai elnök). Mint művelődéspolitikus a közoktatás m. nyelvűségéért küzdött; tervezetet készített az iparisk.-król; sürgette a magasabb szintű tanító-, tanárképzést, a művelődés anyagában nagyobb teret kívánt biztosítani a realisztikus ismereteknek. Regényes útirajzokat és történeti tárgyú cikkeket közölt főleg német, részben m. nyelven. Jelentősek elbeszélései és mondagyűjteménye. – F. m. Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn (Pest, 1826); Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit (Pest, 1829). – Irod. Toldy Ferenc: M. A. (Akad. Ért. 1844); Ipolyi Arnold: Br. M. A. emlékezete (Új Magy. Múzeum, 1854); Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955).