Kezdőlap

Mednyánszky Cézár, báró (Beckó, 1824. jún. 9.Hyères, Franciao., 1857. ápr. 20.): az 1848 – 49-i szabadságharc hadseregének főpapja. ~ László öccse. 1847-ben lépett a papi rendbe. Mint ifjú főrend vett részt az 1847 – 48-i utolsó rendi ogy.-en. Eredetileg konzervatív politikai álláspontja a franciao.-i események hatására változott meg. Windischgrätz betörése után először a felső- dunai sereg törzslelkésze, majd Görgey mellett hadügymin. osztályfőnök és az egész sereg tőpapja. Világos után Franciao -ba menekült, távollétében halálra ítélték. Kossuth megbízottja volt, állandó kapcsolatban állt a londoni emigrációval. 1851-ben kilépett a papi rendből. 1853-ban egy londoni cég képviselőjeként Ausztráliába ment, majd visszatért Franciao.-ba. Öngyilkos lett. – M. The confessions of a Catholic priest (London, 1858); Báró Mednyánszky Cézár…emlékezései és vallomásai… (Kiadta Óvári-Avary Károly, Bp., 1930). – Szi. Sárközi György: Mint oldott kéve (Bp., 1957).