Kezdőlap

Mednyánszky János, báró (? , 1747Buda, 1833. febr. 5.): helytartótanácsos. 1767-től a bécsi Theresianum növendéke. 1771-től 1789-ig, majd 1791-től 1818-ig szolgált a Helytartótanácsban, 1796-tól a számvevőhivatal ig.-jaként. 1791 – 1806 között az udvarnál besúgó szolgálatot teljesített, amelynek során még konzervatív főurakat és nemeseket is forradalmi szövetkezéssel vádolt és feljelentéseket készített a „rosszérzelmű”, számára ellenzékinek tűnő emberekről. – Irod. Domanovszky Sándor: József nádor élete (I., 1. Bp., 1944).