Kezdőlap

Mednyánszky László, báró (Beckó, 1819. jún. 26.Pozsony, 1849. jún. 5.): az 1848 – 49-es szabadságharc vértanúja. ~ Cézár fivére. Tanulmányait a tullni katonai intézetben végezte. 1835-től Olmützben a 33-as gyalogezredben hadapród volt. 1838-tól Trencsén vm. ajánlatára a m. kir. testőrségnél szolgált. 1842-től Bars vm.-i birtokán gazdálkodott, 1847-ben Bars vm. egyik ogy.-i követe volt. A szabadságharc kitörése után 1848. júl. 7-től főhadnagy az 5. zászlóaljban, 1848. okt. 1-től százados volt a 28. zászlóaljban, az év végén őrnaggyá nevezte ki őt az Orsz. Honvédelmi Bizottmány. A délvidéki harcokban megsebesült. Felépülése után a kormány 1849 elején a Lipótvárat védő Ordódy Kálmán őrnagy mellé rendelte. Lipótvár osztrák kézre kerülésekor fogságba esett. Pozsonyba kísérték, ahol Haynau kötél általi halálra ítélte és kivégeztette.