Kezdőlap

Medveczky Zsigmond (Buda, 1853. júl. 1.Bp., 1942. jún. 3.): folyamszabályozó mérnök. Tanulmányait a József Műegy.-en és Münchenben végezte (1873). 1876-tól 1881-ig az alföld–fiumei vasút mérnöke, 1879-ben részt vett Fiume árvédelmének irányításában, majd a város újjáépítésében. 1881-től a bp.-i folyammérnöki hivatalban dolgozott, 1885-től 1897-ig a mohácsi (majd zombori) folyammérnöki hivatal vezetője volt. Itt fejlesztette ki kővel terhelt rőzsetesteket alkalmazó szabályozási rendszerét és ezeket ismételten sikerrel alkalmazta; eljárását szabadalmaztatta. Módszerét utóbb újabb állomáshelyein a komáromi (1898–1902) és aradi folyammérnöki hivatalokban (1902–1909) is elterjesztette, és alkalmazta a bökényi vízlépcső környékének partrendezésénél és partvédelménél is (1904–07). 1909-től ker.-i felügyelő, 1912-ben nyugalomba vonult. Utóbb szakértőként működött. A Margitsziget árvédelmével és belvízrendezésével is foglalkozott. Fő alkotása a mohácsi árvédelmi betonfal, amellyel elhárította a várost a 18. sz. eleje óta fenyegető partszaggatás veszélyét. Szabályozási rendszerét – tervekben és modellekben – nagy sikerrel mutatta be az 1890. évi bécsi mezőgazdasági és az 1896. évi bp.-i millenniumi kiállításon. – F. m. A Szeremle-borovói Dunaszakaszon 1885-1897. években végzett fontosabb Dunaszabályozási építkezések ismertetése (Zombor, 1898); Folyók szabályozása rőzsepokrócokkal és töltött kosárhengerekkel (Bp., é. n.). – Irod. Meissner Alajos: Egy műszaki napló az 1879 és 1881-dik évi árvizek időszakából (Bp., 1881).