Kezdőlap

Méhely Kálmán (Bp., 1882. aug. 5.Bp., 1923. jún. 21.): közgazdasági író, egyetemi tanár. A bp.-i műegy.-en 1903-ban szerzett gépészmérnöki képesítést, utána Belgiumba ment tanulmányútra, 1906-tól a kereskedelemügyi min.-ban teljesített szolgálatot. 1910-től a Magy. Vasművek és Gépgyárak Orsz. Egyesületének ügyvezető ig.-ja lett. Az I. világháborúból hazatérve, 1918-tól államtitkár a kereskedelmi min.-ban. 1920 ban ngy.-i képviselő, az újonnan szervezett Egy.-i közgazdaságtudományi kar ny.-r. tanára. 1921-ben a dorogi választókerület ngy.-i képviselője lett. – F. m. A mérnöki munka filozófiájáról (Bp., 1908); A vasút és ipar (Bp., 1910); Munkásbiztosításunk (Bp., 1914); A munkáskérdés lényege (Bp., 1916); A kereskedelem filozófiája (Bp., 1921); A XIX. sz. öröksége (Bp., 1923). – Irod. Havas Miksa: M. K. emlékezete (Cobden Kvtár, 68. sz. Bp. é. n.).